Vážení členové Golf Clubu Hradec Králové, jak jsme vás informovali v listopadu loňského roku, chystá se propojení Golf Clubu Hradec Králové s Golf Clubem Na Vrších. Nový společný klub s názvem Golf Club Hradec Králové Na Vrších bude nástupnickým spolkem Golf Clubu Hradec Králové a Golf Club Na Vrších zanikne.

 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

spolku

 

Golf Club Hradec Králové z.s.,

se sídlem Rybova 1908/31, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové,

IČO: 62691899

(dále jen „GCHK“)

 

které se bude konat v Hradci Králové dne 4.4.2024, od 18.30 hod., na adrese Centrum zábavy a sportu FOMEI, Honkova 555, 500 02 Hradec Králové,

(dále jen „Zasedání“)

 

Místo konání:                    Centrum zábavy a sportu FOMEI, Honkova 555, 500 02 Hradec Králové

Datum a čas konání:        4.4.2024, od 18.30 hod.

 

Program jednání Zasedání:

 

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Zasedání

 

 1. Volba orgánů Zasedání

 

 1. Projednání a schválení fúze spolku GCHK a spolku GOLF CLUB NA VRŠÍCH z.s., se sídlem Buzulucká 936/14, 500 03 Hradec Králové, IČO: 26986060 (dále jen „GCNV“) sloučením GCNV jako zanikajícího spolku s GCHK jako nástupnickým spolkem.

 

 • Projednání návrhu smlouvy o fúzi spolků sloučením, změny stanov GCHK jako nástupnického spolku, výkazů majetku a závazků zúčastněných spolků a společné zprávy o fúzi spolků sloučením vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze.

 

 • Schválení fúze sloučením GCNV jako zanikajícího spolku s GCHK jako nástupnického spolku a schválení dokumentů uvedených v bodu 3.1.
 1. Rozhodnutí o změně stanov spolku GCHK – změna názvu na Golf Club Hradec Králové Na Vrších z.s.

 

 1. Odvolání a volba orgánů GCHK – prezidenta, členů výkonného výboru a členů kontrolní komise

 

 1. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2023

 

 1. Schválení rozpočtu na rok 2024

 

 1. Diskuse

 

 1. Závěr

 

Následující dokumenty jsou k dispozici v recepce Fomei Golf v pracovních dnech a na webových stránkách GCHK:

Společná zpráva o fúzi spolků, návrh smlouvy o fúzi spolků sloučením, návrh změny stanov GCHK jako nástupnického spolku, výkaz majetku a závazků GCNV, výkaz majetku a závazků GCHK, plnění rozpočtu 2023, návrh rozpočtu 2024, zpráva revizní komise

 

V Hradci Králové dne 26. února 2024                                                                      

Výkonný výbor GCHK

a            

Ing. Petr Lexa, prezident

 

Přílohy

Pozvánka

GCHK-GCNV, smlouva o fúzi spolků sloučením

GCHK-GCNV, společná zpráva o fúzi spolků sloučením

Golf Club Hradec Králové z.s, stanovy nové

Výkaz majetku a závazků GCHK k 31.12.2023

Výkaz majetku a závazků GCNV k 31.12.2023

Rozpočet GCHK 2023 - skutečnost

Rozpočet GCHKNV 2024

Zpráva o hospodaření

Petr Lexa